جزوه ها ومطالب آموزشی

جزوه درس مسئول سفارشات – ارسالی از استان فارس

جزوه درس مسئول سفارشات – ارسالی از استان اصفهان

جزوه درس مسئول سفارشات – ارسالی از استان البرز

جزوه درس مسئول سفارشات-حسابداری موجودی کالا – ارسالی از استان کردستان

جزوه رایانه کار حسابداری مالی – ارسالی از استان همدان

جزوه رایانه کار حسابداری مالی – ارسالی از استان همدان

جزوه سازمان و مدیریت – ارسالی از شهرستان های استان تهران

جزوه امورعمومی بازرگانی – ارسالی از شهرستان های استان تهران

جزوه حقوق و دستمزد – ارسالی از استان اصفهان

جزوه حسابدار حقوق و دستمزد – ارسالی از خانم شیرین ناظری – استان همدان

تحلیل محتوا

تحلیل محتوای کتب مهارتی:

تحلیل محتوای استانها Systan_F1_F2

Takmili_F1_F2_Gilan

Takmili_F1_F2_hamedan

takmili_F1_F2_Qom 

takmili-f2-kerman

استاندارد مهارتی حسابداری تکمیلی

نظرات وپیشنهادات

نقد تکمیلی

نقد قم

نقدگیلان

نقدوبررسی

نقدوبررسی حسابداری تکمیلی

asle1sanati.fanni.sistan&baluchestan j

نقد و بررسی کتاب حسابداری صنعتی شاخه کاردانش – ارسالی از استان همدان

تحلیل محتوا و نقد و بررسی کتاب کاربرد رایانه در حسابداری – ارسالی از گروه آموزشی مازندران

اشتباهات موجود در کتاب حسابداری صنعتی چاپ ۹۲ – ارسالی ازگروه حسابداری آذربایجان غربی –

متن اصلاح شده کتاب حسابداری صنعتی – ارسالی ازگروه حسابداری آذربایجان غربی –

محتوای الکترونیکی آموزشی حسابداری مقدماتی (فصل ۴) حسابداری صنعتی (فصل ۵) حقوق و دستمزد – ارسالی از استان البرز