یلداتون مبارک

آذر ۳۰ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست آموزشی حسابداری کاردانش در مناسبتها - (بدون دیدگاه)

همایش سراسری گروه های آموزش شاخه های فنی وحرفه ای وکاردانش درتاریخ ۳۰ آذر ویکم دی ماه درمرکز استان یزد برگزار می گردد.      

این همایش درخصوص بحث وتبادل نظر پیرامون محتوای آموزشی نظام جدید باتکیه براستانداردوکتاب های جدیدالتالیف پایه دهم رشته حسابداری می باشد.

دراین همایش علاوه برحضور سرگروه های استان های کشور مدیران ومسئولین وزارتخانه ازجمله جناب دکترحسین مقدم مدیرکل محترم دفترآموزش های فنی وحرفه ای ،دکترکفاشان معاون محترم دفتربرنامه ریزی وتالیف کتب وزارتخانه،دکترشیخی معاون محترم دفترکاردانش وزارتخانه،مهندس آذرکیش مدیرمحترم دفترآموزش های کاردانش ،مهندس هابیلی کارشناس دفترفنی وحرفه ای وزارتخانه به همراه تعدادی دیگر ازمسئولین وزارتخانه ومدیرکل ومعاونین اداره کل آموزش وپرورش استان یزد ودبیرمحترم دبیرخانه سرکارخانم عامری واعضای محترم دبیرخانه راهبری حضوردارند.

پس اربحث وتبادل نظر درکارگروه های تخصصی نتایج زیر به شرح بیانیه صادرگردید.

فایل بیانیه پایانی کاردانش