اطلاعیه:نقدوبررسی استانداردهای پایه دهم تا دوازدهم

اطلاعیه ۹۵۱۱۰۵_ ارائه برنامه پیشنهادی استانداردهای نظام جدید آموزشی در پایه دهم تا دوازدهم شاخه کاردانش

بدینوسیله به اطلاع کلیه سرگروه های آموزشی مناطق شاخه کاردانش  استان می رساند::

۱-برای اطلاع از ترکیب جدید کارگروه ها برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری  درصورت تمایل اقدام نمایند .

۲-برنامه کارگروه های تخصصی شاخه کاردانش در نیمسال دوم سال تحصیلی ” ارائه برنامه پیشنهادی استانداردهای نظام جدید آموزشی در پایه دهم تا دوازدهممی باشد. لطفا کارگروه ها در اسرع وقت فعالیت خود را آغاز نمایند.

مهلت ارسال برنامه پیشنهادی فوق تا۲۴بهمن ماه ۹۵ می باشد.

۴-برای دریافت جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه (شاخه کاردانش ) از لینک های زیر استفاده نمایید.

دریافت فایل ۱

دریافت فایل ۲

۵-برنامه درسی پیشنهادی برخی از استان ها برای نمونه ارائه می گردد.

نمونه ۱

نمونه ۲