اطلاعیه

باسلام واحترام :

قابل توجه هنرآموزان محترم استان کتاب حسابدار حقوق ودستمزد تالیف شادروان آقای ابراهیمی وسرکار خانم هاشم زهی آماده تحویل به سراسر استان می باشد . لطفا درصورت نیاز می توانید به هنرستان امام علی (ع)مراجعه نموده وباارائه فیش پرداختی به شماره حساب ۰۲۰۰۰۷۰۵۹۴۰۰۵ بانک ملی ویا پرداخت نقدی به جناب آقای حسینعلی دلارامی مدیریت محترم هنرستان ،کتب رادریافت نمایید  . ضمنامبلغ پرداختی برای هر کتاب۷۰۰۰۰ریال می باشد .لطفا پس از واریز وجه طی پیامک به ایشان اطلاع دهید.

آدرس : زاهدان خیابان چمران ۱۰ یا قدس ۱۴ هنرستان امام علی (ع)

شماره تماس جناب آقای دلارامی :  ۰۹۱۵۵۴۳۱۷۷۲

اطلاعیه

اطلاعیه ۹۴۱۰۲۰

قابل توجه سرگروه های محترم استان ها:
بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم می رسد، میزان همکاری سر گروه هاوهنرآموزان طبق جدول قطب بندی مناطق استان باگروه آموزشی حسابداری کاردانش در سطوح:
• بسیار فعال
• فعال
• متوسط
• ضعیف
ارزشیابی می گردند.