اطلاعیه

اطلاعیه ۹۴۱۰۲۰

قابل توجه سرگروه های محترم استان ها:
بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم می رسد، میزان همکاری سر گروه هاوهنرآموزان طبق جدول قطب بندی مناطق استان باگروه آموزشی حسابداری کاردانش در سطوح:
• بسیار فعال
• فعال
• متوسط
• ضعیف
ارزشیابی می گردند.

بازگشت همه به سوی اوست

با نهایت تاثر و تاسف، استان سیستان و بلوچستان بهترین ومهربانترین
هنر آموز حسابداری خودراازدست داد:”آقای ابراهیمی طبس”

هر چند در سوگ عزیزی نشستن بسیار سخت است
لیکن با تمسک به ذات پاک احدیت که هستی بخش عالم امکان است
این جمله را بر زبان جاری می‌سازیم که
الهی رضاً بقضائک تسلیما لأمرک

با قلبی مالامال از غم و درد و اندوه و با نهایت تأسف و تألم
درگذشت نابهنگام خدمتگذار صدیق و عزیزی پرتلاش
شادروان آقای محمد رضاابراهیمی طبس
را به خانواده محترم و دلسوخته و کلیه همکاران تسلیت عرض نموده
و برای آن مرحوم از درگاه حق تعالی، آمرزش و غفران وعلو درجات
و برای بازماندگان، صبر عظیم و اجر جزیل، مسئلت می‌نماییم
و از همه همکاران عزیز در سراسر کشور که ابراز همدردی نمودند سپاسگزاریم