اطلاعیه ۱_۹۴۰۸۲۴ (سخن استانی)

اطلاعیه ۱_۹۴۰۸۲۴

قابل توجه سرگروه های محترم استان ها

سخن استانی سال ۹۴/۹۵

دبیرخانه راهبری کشوری حسابداری در نظر دارد  بخشی از وبسایت دبیرخانه را به گروه‌های آموزشی استان ها اختصاص داده تا امکان استفاده از نظرات و پیشنهادات ارزشمند همه استان ها به طور مستقیم برای مسئولین و هنرآموزان سراسر کشور مهیا گردد. لطفا سرگروه‌های محترم مطالب مورد نظر خود و همکاران، در سراسر استان را جمع آوری نموده و با توجه به زمان بندی ارائه شده، حداقل یک هفته قبل از زمان ارائه، اقدام به ارسال مطالب به ایمیل دبیرخانه نمایند.

پاره ای از موضوعات قابل ارائه در بخش سخن استانی

  • معرفی رشته حسابداری در استان ( اطلاعاتی از قبیل تعداد هنرستان های مجری رشته، تعداد هنرجویان دختر و پسر- معدل امتحانات نهایی(دروس تخصصی)- درصد قبولی کنکور
  • ایده ها، ابتکارات و خلاقیت در سطح استان
  • نظرات و پیشنهادات در راستای نظام فعلی و نظام جدید
  •  ….

توضیحات تکمیلی در باب سخن استانی

  • خواهشمندیم در ارائه سخن استانی تنها اطلاعات و نظرات مربوط به استان خود را درج نموده و از ارسال مطالب عمومی مانند ( لیست عناوین کتاب های درسی تخصصی و … ) خودداری نمایید.
  • پیشنهاد می گردد اطلاعات آماری را به صورت نمودار مقایسه ای با میانگین کشوری نشان دهید تا درک بهتری از شرایط استانتان برای همکاران سراسر کشور فراهم گردد.
  • اطلاعات و نظرات و پیشنهادات گروههای فنی و کاردانش در قالب یک فایل مشترک  از هر استان ارائه گردد.

 

برنامه زمانبندی ارائه سخن استانی در وبسایت دبیرخانه راهبری کشوری حسابداری

ردیف

استان

زمان شروع و خاتمه ارائه مطالب در بخش

سخن استانی در وبسایت دبیرخانه

آخرین مهلت ارسال مطالب

به ایمیل دبیرخانه

۱

یزد

۱۳۹۴/۰۹/۱۵

۱۳۹۴/۰۹/۲۱

۱۳۹۴/۰۹/۰۸

۲

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

۱۳۹۴/۰۹/۲۲

۱۳۹۴/۰۹/۲۸

۱۳۹۴/۰۹/۱۵

۳

اردبیل

اصفهان

۱۳۹۴/۰۹/۲۹

۱۳۹۴/۱۰/۰۵

۱۳۹۴/۰۹/۲۲

۴

البرز

ایلام

۱۳۹۴/۱۰/۰۶

۱۳۹۴/۱۰/۱۲

۱۳۹۴/۰۹/۲۹

۵

بوشهر

تهران

۱۳۹۴/۱۰/۱۳

۱۳۹۴/۱۰/۱۹

۱۳۹۴/۱۰/۰۶

۶

شهرستان استان تهران

۱۳۹۴/۱۰/۲۰

۱۳۹۴/۱۰/۲۶ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳

۷

چهار محال و بختیاری

خراسان جنوبی

۱۳۹۴/۱۰/۲۷

۱۳۹۴/۱۱/۰۳

۱۳۹۴/۱۰/۲۰

۸

خراسان رضوی

خراسان شمالی

۱۳۹۴/۱۱/۰۴

۱۳۹۴/۱۱/۱۰

۱۳۹۴/۱۰/۲۷

۹

خوزستان

زنجان

۱۳۹۴/۱۱/۱۱

۱۳۹۴/۱۱/۱۷

۱۳۹۴/۱۱/۰۴

۱۰

سمنان

سیستان و بلوچستان

۱۳۹۴/۱۱/۱۸

۱۳۹۴/۱۱/۲۴

۱۳۹۴/۱۱/۱۱

۱۱

فارس

قزوین

۱۳۹۴/۱۱/۲۵

۱۳۹۴/۱۲/۰۱

۱۳۹۴/۱۱/۱۸

۱۲

قم

کردستان

۱۳۹۴/۱۲/۰۲

۱۳۹۴/۱۲/۰۸

۱۳۹۴/۱۱/۲۵

۱۳

کرمان

کرمانشاه

۱۳۹۴/۱۲/۰۹

۱۳۹۴/۱۲/۱۵

۱۳۹۴/۱۲/۰۲

۱۴

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

۱۳۹۴/۱۲/۱۶

۱۳۹۴/۱۲/۲۲

۱۳۹۴/۱۲/۰۹

۱۵

گیلان

لرستان

۱۳۹۵/۰۱/۲۲

۱۳۹۵/۰۱/۲۸

۱۳۹۴/۱۲/۱۶

۱۶

مازندران

مرکزی

۱۳۹۵/۰۱/۲۹

۱۳۹۵/۰۲/۰۴

۱۳۹۵/۰۱/۲۲

۱۷

هرمزگان

همدان

۱۳۹۵/۰۲/۰۵

۱۳۹۵/۰۲/۱۱

۱۳۹۵/۰۱/۲۹

پاور صنعتی

 

کاری از سرکار خانم هاشمزهی