برنامه عملیاتی حسابداری کاردانش

باسلام وعرض ادب

همکاران محترم بدینوسیله برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری شاخه کاردانش خدمت همکاران ارائه می گرددباتوجه به مطالعه دقیق آن مواردذکرشده راطبق بازده زمانی مقرربه پستهای الکترونیکی ذیل ارسال نمایید.

نکته : به کلیه ی آثاری که بعداز تاریخ  فوق  ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

                                        برنامه عملیاتی گروه آموزشی حسابداری کاردانش ۹۵-۹۴

پست الکترونیکی گروه حسابداری کاردانش استان :www.hsk.gasb.ir

ویا به ایمیل :                              gadami.fateme@yahoo.com

                                             باتشکر گروه حسابداری کاردانش

تاریخ تشکیل جلسات گروه های آموزشی کاردانش زاهدان

باسلام خدمت هنرآموزان محترم حسابداری ، جلسات گردهمایی گروه کاردانش به شرح ذیل اعلام می گردد:

جلسه اول : یکشنبه ۹۴/۸/۱۷ ساعت ۱۱ در محل گروههای آموزشی استان

جلسه دوم : یکشنبه ۹۴/۱۱/۱۸ ساعت ۱۱ در محل گروههای آموزشی استان

خواهشمندیم با پیشنهادات سازنده خود ما را در برگزاری بهتر این جلسات یاری نمایند.