مسابقات علمی عملی حسابداری کاردانش ۹۶

قابل توجه هنرآموزان :
      در خصوص برگزاری مرحله استانی چهاردهمین دوره مسابقات علمی عملی هنرستان‌های فنی و حرفه ای، به اطلاع می‌رساند، تاریخ آزمون علمی مرحله کشوری مسابقات علمی عملی شاخه فنی و حرفه‌ای و علمی کاربردی شاخه کاردانش روز دوشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۶ و زمان برگزاری آن برای شاخه فنی و حرفه‌ای رأس ساعت ۹:۳۰ و پایان آن ۱۰:۳۰ و زمان شروع آزمون شاخه کاردانش رأس ساعت ۱۱:۰۰ برگزارخواهدشد. ضمنا منابع شاخه کاردانش کل کتاب های مقدماتی وتکمیلی وسوالات به صورت تئوری (تستی )خواهدبود