استانداردهای جدید سال ۹۵

hesabdar sanati moghadamati  حسابداری صنعتی

 karbar omor banki   کاربراموربانکی

_حسابداری تکمیلی   hesa omo takmi 

_ حسابداری حقوق ودستمزدhesab hoqoq dastm

__مسئول سفارشاتmasol sefareshat_

_ سرپرست ترخیص کالاsarparast tarkhis kala

__  کاربر رایانه    Karbar_Rayaneh

 حسابداری مقدماتی hesabdar_omomi_moghdamatiraiane

_رایانه کارحسابداری مالی  kare_hesabdar_mali

بودجه بندی استانداردها۹۵

جزوه مسئول سفارشات

پیشنهادات درموردجدول درسی کاردانش

با سلام و احترام
دبیرخانه راهبری کشوری خواستار تشکیل کارگروه نقدو بررسی برنامه درسی نظام جدید حسابداری کاردانش می باشد.
لذا خواهشمندیم همکاران گرامی کلیه نظرات و پیشنهادات خود را در کانال تلگرام ،گروه هنرآموز قرار دهید.برنامه پیشنهادی استان س وب واصفهان همراه بااستانداردهای سه پایه ی سال تحصیلی را نیز در گروه قرار دادیم تا با همفکری و تبادل نظربتوانیم به برنامه ای مناسب و درحد هنرجویان کاردانش برسیم.مهلت پیشنهادات تاتاریخ  ۹۵/۱۱/۲۴ می باشد .لذااز هنرآموزان محترم خواهشمندیم پیشنهادات خودراقبل از بازه زمانی مقرر شده ،جهت جمع بندی ارسال نمایند.