آثارهمکاران کشور

 

 

 

 

1_00001با سلام و احترام خدمت همکاران گرامی

در این صفحه،نمونه سئوالات دریافت شده از طرف هنرآموزان فعال سراسر کشور که به دبیرخانه ارسال شده خدمت شما ارائه می گردد.

لازم به ذکر است که مطالب و محتوای ارائه شده را تایید یا رد نمی کنیم و نقد و نظر در مورد آنها را به عهده استفاده کنندگان می گذاریم.

ریاضیات امور مالی – ارسالی از خانم منیره لامع – شهرستان کاشان

رایانه کار حسابداری (هلو) -ارسالی از زهرا محمدی متوسل- گروه آموزشی استان همدان

پاسخ نامه کتاب حسابداری تکمیلی۱ -ارسالی از آقای محمد زاده- گروه آموزشی استان آذربایجان غربی

پاسخ نامه کتاب حسابداری تکمیلی۲ -ارسالی از آقای محمد زاده- گروه آموزشی استان آذربایجان غربی

مجموعه نمونه سوالات حسابداری مقدماتی، صنعتی و تکمیلی -ارسالی ازگروه آموزشی آذربایجان شرقی

نمونه سوال اصول حسابداری یک- ارسالی ازشهرستانهای تهران-ورامین

مجموعه سوالات طبقه بندی شده سازمان و مدیریت ارسالی استان آذربایجان غربی

نمونه سوال شرکت ها ترم اول- ارسالی ازشهرستانهای تهران

نمونه سوالات کاربردرایانه در حسابداری- ارسالی از استان تهران بخش اول بخش دومبخش سوم

جواب پرسشهای چهارگزینه ای کاربرد رایانه در حسابداری ارسالی استان زنجان

نمونه سوالات سازمان و مدیریت – ارسالی ازشهرستانهای تهران

نمونه سوالات  اصول حسابداری ۲ – ارسالی ازشهرستانهای تهران

تست حسابداری صنعتی – ارسالی ازاستان زنجان

نمونه سوالات حسابداری مقدماتی تئوری و عملی – ارسالی ازاستان آذربایجان غربی

نمونه سوال حسابداری تکمیلی – ارسالی ازاستان سیستان و بلوچستان

نمونه سوال حسابداری حقوق و دستمزد – ارسالی ازاستان سیستان و بلوچستان

نمونه سوال حسابداری تکمیلی – ارسالی ازاستان آذربایجان غربی

مجموعه سوالات طبقه بندی شده نهایی سال های ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ – ارسالی ازاستان یزد

نمونه سوال استاندارد مهارتی حسابداری مقدماتی فصل چهارم – ارسالی ازاستان سیستان و بلوچستان

سوالات طبقه بندی شده حسابداری تکمیلی- ارسالی از استان آذربایجان غربی

سوالات اصول حسابداری ۱- ارسالی از استان آذربایجان غربی

مجموعه سوالات حسابداری صنعتی- ارسالی از استان آذربایجان شرقی

نمونه سوال سازمان و مدیریت – ارسالی از شهرستان های استان تهرانکلید

مجموعه نمونه سوالات اصول حسابداریحسابداری تکمیلیحسابداری صنعتی   – ارسالی ازاستان سیستان و بلوچستان

مجموعه نمونه سوالات – رایانه کار حسابداری مالی  – حسابداری تکمیلیحقوق و دستمزدحسابداری صنعتی   – حسابداری مقدماتی  ارسالی ازاستان همدان

نمونه سوالات – وجوه نقد –  ارسالی ازاستان البرز

نمونه سوالات – حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی –  ارسالی ازاستان البرز

نمونه سوالات – حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی –  ارسالی ازاستان البرز

نمونه سوالات – حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی –  ارسالی ازاستان البرز

نمونه سوالات – حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی –  ارسالی ازاستان البرز

نمونه سوالات – کاربرد رایانه در حسابداری فصل ۱ –  ارسالی ازاستان مرکزی

نمونه سوالات – کاربرد رایانه در حسابداری فصل ۲ –  ارسالی ازاستان مرکزی

 سوالات عملی کتاب مسئول سفارشات –  ارسالی از شهر تهران

 سوالات تئوری مسئول سفارشات –  ارسالی از استان مرکزی

 سوالات سازمان مدیریت –  ارسالی از استان هرمزگان

نمونه سوالات وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی –  ارسالی از استان البرز

 نمونه سوالات مسئول سفارشات –  ارسالی از کارگروه های سراسر کشور

نمونه سوالات مسئول سفارشات تئوری- تشریحی و عملی –  ارسالی از استان خوزستان

محتوای آموزشی شامل سوالات دروس تخصصی کاردانش –  ارسالی از کاشان- جناب آقای رحمت اله علی اکبری

نمونه سوالات درس وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی –  ارسالی از استان هرمزگان

نمونه سوالات درس ارتباط موثر –  ارسالی از کارگروه ارتباط موثر

نمونه سوالات درس وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی -فصل اول_  ارسالی از کارگروه وجوه نقد

نمونه سوالات درس وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی -فصل دوم_  ارسالی از کارگروه وجوه نقد

نمونه سوالات درس وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی -فصل سوم_  ارسالی از کارگروه وجوه نقد

نمونه سوالات درس وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی -فصل چهارم_  ارسالی از کارگروه وجوه نقد

نمونه سوالات حسابداری تکمیلی حسابداری تکمیلی تئوری وعملی محمد شامی

سوال تکمیلی با پاسخ محمد شامی

تکمیلی تستی سوسنگرد ازجلیلیان

شهرستان ملکان آقای فرخ نژاد تئوری حقوق نمونه سوالات تئوری حقوق ودستمزد 

هنرستان علامه امینی تئوری حقوق

دریافت فایل ها توسط گروه آموزشی استان سیستان وبلوچستان در تاریخ ۹۵/۱۰/۱۵