اطلاعیه های سال تحصیلی ۹۶-۹۵

اطلاعیه ۹۵۱۰۰۷_بیانیه پایانی همایش سراسری سال ۱۳۹۵ سرگروه های رشته حسابداری

خدا را شاکریم که به همت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد  و با همکاری دفاتر کل فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت متبوع،  برگزاری همایش دیگری از سلسله همایش های سراسری گروههای آموزشی رشته حسابداری در آذر ماه ۱۳۹۵ میسر گردید .با عنایت به سخنرانی های ارزشمند و مباحث مطروحه در کارگروه تخصصی شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش و برای تبیین و واکاوی استانداردهای مهارتی در نظام جدید آموزشی در شاخه کاردانش و برنامه دیکم و کتاب های تخصصی جدیدالتالیف در نظام جدید آموزشی در شاخه فنی و حرفه ای، مواردی جهت اطلاع و ترتیب اثر درتالیفات و برنامه ریزی های آتی وزارت آموزش و پرورش  تنظیم و مورد توافق سرگروه های محترم سراسر کشور قرار گرفت. بیانیه پایانی این همایش به تفکیک به پیوست ارائه می گردد:

بیانیه پایانی همایش (شاخه کاردانش)