کارگروه ها

 *****************************************************************

          جزوه و سئوالات مسئول سفارشات:

*************************************************************************************************************************************

    کارگروه استانی :هماهنگ کننده های استان سیستان وبلوچستان :

 

*********************************************************************************************************************************************************

نتایج کارگروه حسابداری کاردانش کشوری:

ضمن تشکر از زحمات همکاران سراسر کشور به ویژه اعضای محترم کارگروهها در تحلیل  محتوای آموزشی، طبق نتایج به دست آمده از نظرسنجی، نتایج کار این کارگروهها جهت استفاده کلیه همکاران بر روی وبسایت گروه  آموزش حسابداری کاردانش استان س وب  ارائه می گردد. خواهشمندیم هنرآموزان محترم نقد و نظرات خود بر محتوای ارائه شده را از طریق ایمیل به ما ارسال فرمایند.

 

*****************************************************************************************************************************************************

  نتایج کارگروه کشور  گرفته شده از سایت دبیرخانه درسال۹۴

**************************************************