بخشنامه چهاردهمین دوره مسابقات علمی عملیهنرستان های کاردانش :photo_2016-12-09_11-50-23

                         در راستای ارتقای کیفیت آموزش های کاردانش ، شیوه نامه پانزده همین دوره مسابقات علمی عملی ویازدهمین دوره جشنوارهمهارت های هنری برای سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ پس از تأییدکمیته مستند سازی وزارت متبوع طی بخشنامه شماره ۴۱۰/۱۶۰۴۸۸ مورخ ۹۵/۹/۱۴ به منظور برنامه ریزی و اجرا ابلاغ گردید.مسابقات و جشنواره های شاخه کاردانش در سه مرحله هنرستانی، استانی و کشوری برگزار می گردد.فایل بخشنامه و شیوه نامه ابلاغی مذکور رامی توانید ازلینک های ذیل دریافت نمایید

بخشنامه مسابقات علمی عملی    

    یشیوه نامه جامع مسابقه علمی عملی  

مسابقات علمی کاربردی شاخه یکاردانش سال۹۶-۹۵         مسابقات علمی کاربردی کاردانش ۹۶-۹۵

 دریافت اسلایدهای همکاران سراسر کشور  ازدبیرخانه:

اسلاید حسابداری موجودی کالا – ارسالی ازگروه آموزشی استان آذربایجان غربی

اسلاید آموزشی حسابداری مقدماتی مبحث اصلاح وبستن حسابها – ارسالی از استان آذربایجان غربی

اسلاید آموزشی حسابداری صنعتی – ارسالی از استان آذربایجان شرقی

اسلاید آموزشی تخمین موجودی – ارسالی از استان همدان

اسلاید آموزشی حقوق و دستمزدحسابداری تکمیلی  – ارسالی از استان همدان

اسلاید آموزشی حسابداری صنعتی شاخه کاردانشحسابداری تکمیلی  – ارسالی از استان فارس

جزوه درس مسئول سفارشات – ارسالی از استان فارس

جزوه درس مسئول سفارشات – ارسالی از استان اصفهان

جزوه درس مسئول سفارشات – ارسالی از استان البرز

جزوه درس مسئول سفارشات-حسابداری موجودی کالا – ارسالی از استان کردستان

جزوه رایانه کار حسابداری مالی – ارسالی از استان همدان

جزوه رایانه کار حسابداری مالی – ارسالی از استان همدان

جزوه سازمان و مدیریت – ارسالی از شهرستان های استان تهران

جزوه امورعمومی بازرگانی – ارسالی از شهرستان های استان تهران

جزوه حقوق و دستمزد – ارسالی از استان اصفهان

جزوه حسابدار حقوق و دستمزد – ارسالی از خانم شیرین ناظری – استان همدان